Giới thiệu - Introduction

 

GIAFOOD Co.,Ltd một thành viên của Nam An Group, chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp công nghệ kỹ thuật, nguyên liệu, phụ gia, hương liệu nhập khẩu từ các nước trên thế giới và từ các đơn vị thành viên của Nam An Group sản xuất cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng. 

GIAFOOD Co.,Ltd is a member of Nam An Group. We are a professional enterprise that provide technical & technology solutions, imported raw materials, additives and flavoring. All products are imported from countries around the world and from Nam An Group's members which manufacture food, pharmaceutical and functional food.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm cùng với nền tảng vững chắc, chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng được tối đa nhu cầu của các khách hàng về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất.

With more than 15 years of experience and a solid foundation, we believe that we will maximally meet the demand of our customers with the best quality of product and service at the lowest cost. 

Sứ mệnh - Mission

GIAFOOD luôn kiên định với sứ mệnh là cầu nối bền vững để các nhà sản xuất trong nước được tiếp cận với những tinh hoa về kỹ thuật và công nghệ của thế giới trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thực sự tốt cho sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.

GIAFOOD has always been consistent with the mission of being a sustainable bridge for domestic manufacturers to access the technical and technological quintessence of the world to manufacture products really good for Vietnamese consumers’ health.

Tầm nhìn - Vision

Hoài bão của GIAFOOD là trở thành đối tác thực sự tin cậy hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực  cung cấp các giải pháp tối ưu về nguyên liệu – kỹ thuật – công nghệ cho ngành công nghiệp thực phẩm dược phẩm và thực phẩm chức năng.

GIAFOOD's ambition is to become the most truly reliable partner of our customers to provide optimal solutions in terms of ingredients - techniques - technology for the food, pharmaceutical, and functional food industries.

Giá trị cốt lõi - Core values

Sáng tạo – Trung thực – Đam mê – Cam kết – Nỗ lực 

 •  Luôn Sáng tạo để là giải pháp tối ưu cho khách hàng

 •  Luôn Trung thực để là niềm tin cho đối tác

 •  Luôn Đam mê học hỏi với thái độ chỉn chu nhất để hoàn thiện bản thân

 •  Luôn Cam kết để góp sức cho tập thể lớn mạnh hơn

 •  Luôn Nỗ lực tối đa để hoàn thành mục tiêu chung

Creativity – Honesty – Passion – Commitment – ​​Effort

 •  Always Creative to be the optimal solution for customers  
 •  Always Honest to be the trust of partners  
 •  Always Passionate to learn with the most attentive attitude to improve ourselves  
 •  Always Commit to contributing to a stronger team  
 •  Always make the best Effort to reach the common goals  

Lợi thế cốt lõi (5C): Core advantages:

 • Chất lượng dịch vụ luôn được ưu tiên hàng đầu

 • Chất lượng sản phẩm “Ngày mai luôn phải tốt hơn hôm nay”

 • Công nghệ kỹ thuật được cung cấp hoàn toàn miễn phí

 • Cam kết trách nhiệm đến cùng với các vấn đề của khách hàng

 • Chi phí của khách hàng luôn được tối ưu nhất

 • Service quality is always the highest priority
 • Product quality of “Tomorrow must always be better than today” 
 • Techniques and technology are completely provided free of charge
 • Making the commitment to take responsibility for customer problems to the last
 • Customers’ costs are always optimized